STAMINA-läge

Enhetens STAMINA-läge förlänger tiden tills batteriet behöver laddas genom att vissa funktioner på enheten inaktiveras. När du aktiverar STAMINA-läge går skärmen över till läget Mörkt tema.

Beroende på STAMINA-nivån begränsas eller inaktiveras vissa funktioner för att spara batterikraft.

Du kan ställa in STAMINA-läget att aktiveras eller inaktiveras automatiskt beroende på batterinivån. Följ anvisningarna på skärmen för mer detaljerade inställningar.

  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Batteri] > [STAMINA-läge].
  2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [Använd STAMINA-läge].

Tips

  • För att undanta specifika appar från funktionen STAMINA-läge ska du ställa in inställningen [Batteriförbrukning] för varje app på [Obegränsad]. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Appar], välj den app som du vill undanta och tryck sedan på [Batteri] > [Obegränsad].
TP0002396506