Använda enheten under våta och dammiga förhållanden

Enheten är vatten- och dammbeständig med klassificeringarna IPX5/IPX8 och IP6X. Tänk dock på att alla USB-portar och kontakter måste vara helt torra före användning och att locken ska vara ordentligt stängda. Din enhet har en kortplats för nano-SIM-kort/minneskort med ett monterat lock. Placera inte enheten helt under vatten och utsätt den inte för havsvatten, saltvatten, klorerat vatten eller vätskor som exempelvis drycker. Garantin täcker inte skador eller defekter som orsakas av missbruk eller av användning av enheten på ett sätt som inte följer instruktionerna från Sony. För information om garantin, läs den viktiga informationen under [Inställningar] > [Om telefonen] > [Juridisk information] på din enhet.

Stänga monterade lock

 1. Tryck på de markerade ställena enligt bilden och se till att det inte finns några glipor mellan locket och enheten.

  (A): Lock

  Bild som visar var hållaren för nano-SIM-kort/minneskort och luckans fyra hörn sitter

Torka enheten torr

 1. Använd en mikrofiberduk och torka bort eventuell fukt från enheten.

  Bild som visar hur man torkar bort fukt från enheten med en mikrofiberduk

 2. Håll enheten i ett fast grepp med USB-porten nedåt och skaka enheten kraftigt minst 20 gånger. Vänd enheten och skaka den på nytt 20 gånger.

  Bild som visar hur man avlägsnar vatten genom att skaka enheten. Gör samma sak med porten vänd uppåt.

 3. Använd en mikrofiberduk för att torka bort eventuell kvarvarande fukt. Torka av knappar, portar och delar på enheten som t.ex. högtalare, mikrofoner, sensorer, kameror o.s.v. enligt bilden.

  Bild som visar hur man torkar bort fukt från enhetens baksida, framsida, undersida och vänster och höger sida

 4. Låt enheten ligga oanvänd i åtminstone några timmar och se till att den är helt torr innan du använder den.
TP1000432106