Olika sätt att använda volymknappen

Du kan ändra på vilket sätt volymknappen används.
  1. Tryck på [MENU].
  2. Hitta och tryck på [Använd volymknapp för] och välj sedan ett alternativ.
  3. Stäng menyn.
    Inställningen sparas.

Inställningar för volymknappen

  • Zoom: Använd volymknappen för att zooma in eller ut.
  • Volym: Volymknappen är inaktiverad för kameran.
  • Slutare: Använd volymknappen som slutarknapp för stillbildstagning och videoinspelning.
TP1000432102