Upptäck Photo Pro

Photo Pro har två huvudfunktioner: lägena BASIC (grundläggande) och AUTO/P/S/M. Med läget BASIC (grundläggande) kan du enkelt ta foton och spela in videoklipp på ett sätt som liknar en vanlig smartmobilkamera. Med lägena AUTO/P/S/M kan du ta snygga bilder precis som med en professionell kamera.

Gränssnittet ändras automatiskt så att du kan använda kameran både vertikalt och horisontellt.

Läget BASIC (grundläggande)

Genom att använda smartmobil kan du enkelt ta foton och spela in videoklipp genom att trycka på skärmen. Bildvinkeln kan ändras på ett smidigt sätt.

Förutom att ta foton med inställningar som automatiskt justeras av kameran efter scenen och förhållandena, kan du även använda läget för kontinuerlig tagning, Bokeh-effekt, ljusstyrka och färgjustering med mera.

Använd slutarknappen på skärmen eller enhetens slutarknapp för att ta foton och spela in videor i läget BASIC (grundläggande).

Vertikalt läge

Bild på Photo Pro-standbyskärmen i läget BASIC (grundläggande) i stående läge

Horisontellt läge

Bild på Photo Pro-standbyskärmen i läget BASIC (grundläggande) i liggande läge

Lägena AUTO/P/S/M

Lägena AUTO/P/S/M har reglage som vanligtvis finns på professionella kameror. Det går att välja automatiska inställningar eller styra ISO-känsligheten, slutartiden och vitbalansen med mera manuellt. Det går även att mata ut bilder till RAW-format.

Använd enhetens slutarknapp för att ta stillbilder i lägena AUTO/P/S/M när du använder kameran i horisontellt läge. Du kan använda slutarknappen på skärmen för att ta stillbilder när du använder kameran i vertikalt läge.

Vertikalt läge

Bild på standbyskärmen i Photo Pro i läget Prioritera slutarhastighet i stående läge

Horisontellt läge

Bild på Photo Pro-standbyskärmen i läget Prioritera slutarhastighet i liggande läge.

TP1000432052