Automatiskt läge (AUTO)

Kameran känner av scentypen och förhållandena och tar sedan bilder med automatiskt justerade inställningar för att minska störningarna och förhindra kameraskakning.
 1. Ändra fotoläget till [AUTO] (Automatiskt läge).
 2. Rikta kameran mot motivet.
 3. Ställ in skärpan.
  • Tryck på slutarknappen på skärmen och håll kvar fingret för att ställa in skärpan.
  • Tryck ned enhetens slutarknapp halvvägs för att ställa in skärpan.
 4. Ta en bild.
  • Släpp fingret från slutarknappen på skärmen.
  • Tryck ned enhetens slutarknapp helt.
TP1000432084