Video Pro – Meny

Tryck på [Meny] för att öppna menyn. För att växla sidor trycker du på [1] eller [2]. Vissa av menyerna på sida 2 kan du även ställa in genom att trycka på ikonerna längst ned i sökaren.

Tips

 • Tryck på de orangefärgade parametrarna för att ändra inställningarna.
 • Vissa alternativ är inte tillgängliga i strömningsläget.
 • Lins

  Används för att välja objektiv.

  När du väljer [Sömlös zoom] kan du zooma in och ut steglöst utan att byta objektiv.

 • FPS

  Används för att justera bildrutehastigheten.

 • SDR/HDR

  Välj ett format och ett dynamiskt omfång. Tryck på (Knappen Visa information) för att få mer information om formatet (SDR (BT.709), SDR (S-Cinetone for mobile) eller HDR (HLG/BT.2020)) och dynamiskt omfång.

 • Slow motion

  Används för att aktivera eller inaktivera slow motion-inspelning.

 • Videoformat

  Används för att välja ett videoformat.

 • Videoljus

  Används för att sätta på eller stänga av lampan.

 • Markeringar

  Sätt [Använd markörer] till [På] för att visa markörer och riktlinjer. Det går att ställa in vilka typer av markörer och riktlinjer som ska visas.

 • Kreativ stil

  Används för att välja stil för bilders slutbearbetning. Du kan välja mellan sex förinställda stilar med olika optimerade kombinationer av färgton, mättnad, kontrast, skärpa, ljusstyrka och andra bildelement. För att få mer information om varje förinställd stil trycker du på (Knappen Visa information).

 • Stabilisering

  Används för att välja en inställning för videostabilisering. Batteriförbrukningen minskar om du väljer [Standard] i stället för [Hög kvalitet].

 • VB

  Används för att justera vitbalansen. För att justera vitbalansen utifrån ett valt vitt område ska du välja [Special 1], [Special 2] eller [Special 3], trycka på [Ställ in], hålla enheten så att det vita området fullständigt täcker ramen i mitten och sedan trycka på Ställ in] igen.

  För att växla mellan förinställningsläget och temperaturläget trycker du på (Ikon för inställningar) > [VB-läge]. När [Justera ABGM] är inställt på [På] i menyn Inställningar kan du använda skjutreglagen för att justera vitbalansen. Tryck på [Återställ] för att återställa skjutreglagevärdena.

 • ISO/Öka

  Används för att justera ISO-känsligheten eller förstärkningen. För att växla det visade värdet mellan ISO-känslighet och förstärkning trycker du på (Ikon för inställningar) > [ISO/Öka-läge].

 • Slutare

  Sätt till [Auto] för att automatiskt ställa in slutartiden utifrån motivet. Om slutartiden stängs av genom att du trycker på reglaget justeras slutartiden utifrån den valda bildrutehastigheten.

 • AE-nivå

  Används för att ändra justeringsvärdet för automatisk exponering.

 • Volym in/Volym ut

  Används för att ändra ljudnivån.

 • Ansikte/ögon-AF

  Används för att detektera och fokusera på ansikten eller ögon på människor och djur.

  • [Ansikte/ögon-AF]: Ställer in skärpan på ansikten eller ögon.
  • [Ansikts-AF]: Ställer endast in skärpan på ansikten. Batteriförbrukningen minskar om du väljer detta alternativ i stället för [Ansikte/ögon-AF].
 • Produktpresentation

  Skärpan ställs framför allt in på motiv som visas i mitten av sökaren med optimala inställningar för videoinspelning av exempelvis produktrecensioner.

  Funktionen [Produktpresentation] är tillgänglig när du använder huvudkameran.

TP1000543074