Frigöra utrymme i internminnet

Om enheten börjar bli långsammare eller om appar plötsligt stängs av kan det hjälpa att frigöra utrymme i internminnet. Ta bort filer och avinstallera appar som du inte använder för att frigöra utrymme.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Lagring].
  2. Tryck på [Frigör utrymme].
  3. Välj bläddringsfliken.
  4. Radera mappar eller filer, eller avinstallera appar.
    • För att radera mappar eller filer, välj mappen för intern lagring, välj en mapp eller fil att radera, tryck på (Ikon för mer) och radera sedan mappen eller filen.
    • För att avinstallera appar, välj mappen för appar, tryck på (Ikon för mer) för en app som du inte använder och avinstallera den därefter.
TP0002734085