Hämta från minnet (MR)

Används för att ta en bild med hämtade fotoinställningar. Du kan registrera upp till tre ofta använda kombinationer av lägen och inställningar med [Kamerainställningarnas minne].
 1. Ändra fotoläget till [MR] (Hämta från minnet).
 2. Välj det nummer som du vill hämta.
 3. Välj [Anv.] för att använda de hämtade inställningarna.
 4. Ställ in skärpan.
  • Tryck på slutarknappen på skärmen och håll kvar fingret för att ställa in skärpan.
  • Tryck ned enhetens slutarknapp halvvägs för att ställa in skärpan.
 5. Ta en bild.
  • Släpp fingret från slutarknappen på skärmen.
  • Tryck ned enhetens slutarknapp helt.
TP1000432089