Ljudinställningar för Extern monitor

Du kan lyssna på, spela in eller livestreama ljudet som kommer från en ansluten extern enhet, t.ex. en kamera, när den är ansluten med en USB-kabel.

OBS!

  • Om du ansluter en extern mikrofon till din Xperia-enhet kommer ljudet från den anslutna externa mikrofonen att avlyssnas, spelas in eller livestreamas. Se supportwebbplatsen för Xperia för mer information.

Ställa in ljudet som matas ut

Du kan välja om ljudet ska matas ut genom högtalaren på din Xperia-enhet eller genom hörlurar som är anslutna till din Xperia-enhet.

  1. Tryck på (Ikon för inställningar) > [Monitorinställningar] > [Ljudutgång].

  2. Välj ett alternativ.

Justera ljudkvaliteten vid inspelning eller livestreaming

  1. Tryck på (Ikon för inställningar) > [Inspelningsinställningar] eller [Inst. för strömning].

  2. Tryck på [Bitrate], [Samplingshastighet] eller [Ljudkanal] och välj sedan ett alternativ.

TP1000724503