Överföra musik från en dator till enheten

Det finns två sätt för att överföra musik från en dator till enheten:

  • Anslut enheten till en dator med användning av en USB-kabel. Dra ned statusfältet, tryck på aviseringen för inställning av USB-anslutning och tryck sedan på [Tryck för fler alternativ.] > [Filöverföring]. På datorn drar och släpper du musikfilerna till en mapp på enheten, till exempel mappen Music.

  • Spara de mediafiler som du vill överföra från datorn till Google Drive. Synkronisera sedan enhetens data genom att logga in på Google-kontot.

OBS!

  • Musik-appen stödjer eventuellt inte alla musikfilformat.
TP0001885104