Göra hudtonerna mjukare

Det går att ta bilder med mjukare hudtoner.
  1. Tryck på [MENU].
  2. Hitta och tryck på [Försköningseffekt] > [På].
  3. Stäng menyn.
    Inställningen sparas.
TP1000432096