Ljud och toner

Ställa in ringsignalen

Du kan ställa in olika ringsignaler för olika SIM-kort. Du kan även välja önskad musikfil som ringsignal.

 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration].
 2. Välj [Ringsignal – SIM 1] eller [Ringsignal – SIM 2].

  Bild som visar var menyn för att ställa in ringsignalen i ljud- och vibrationsinställningarna finns.

 3. Välj ett ljud i listan.
  Om du vill välja en musikfil som inte finns med i listan trycker du på [Lägg till ringsignal].

  Bild över val av ljud i listan.

 4. Bekräfta genom att trycka på [OK].

Ställa in aviseringsljud

 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Aviseringsljud].
 2. Välj ett ljud i listan.
  Om du vill välja en musikfil som inte finns med i listan trycker du på [Lägg till avisering].
 3. Bekräfta genom att trycka på [OK].

Tips

 • För att stänga av alla ringsignaler och/eller aviseringsljud och ställa in att enheten endast ska vibrera väljer du [Ingen] i listan.
 • Aktivera eller inaktivera andra ljud och toner genom att hitta och trycka på [Inställningar] > [Ljud och vibration] och tryck sedan på reglagen för att aktivera eller inaktivera de olika ljuden och tonerna.
TP0002935613