Utsändning (Bluetooth LE Audio)

Funktionen utsändning använder sig av LE Audio som är en ny standard för Bluetooth-teknik. LE Audio är en ljudkommunikationsstandard för Bluetooth-teknik.

Med utsändningsfunktionen kan du sända ut ljudinnehåll och dela det med två eller fler personer (A).

Genom utsändningsfunktionen kan du även lyssna på någon annans utsända innehåll via dina hörlurar (B).

LE Audio-utsändning måste stödjas av både de utsändande och de mottagande enheterna. Du måste parkoppla din enhet med de hörlurar med LE Audio-stöd som du kommer att använda tillsammans med din enhet.

(A): Utsändning från enheten

(B): Lyssna på någon annans utsändning

Utsändning från enheten

 1. Öppna önskad medieapp, till exempel appen Musik.

 2. Tryck på knappen för att höja eller sänka volymen.

  Skjutreglaget [Medievolym] visas.

 3. Tryck på (Ikon för mer) > (Ikon för utsändning) bredvid skjutreglaget [Medievolym].

  Skärmen [Utsändning] visas.

 4. Tryck på [Sänd från Musik]. (Den visade texten kan variera beroende på vilken medieapp som du använder.)

  Skärmen [Media] visas.

 5. Redigera vid behov namnet och/eller lösenordet för utsändningen genom att trycka på (Ikon för redigering).

 6. Tryck på [Klart].

  Utsändningen startar.

  Skärmen återgår till skärmen [Utsändning].

  • För att lyssna på din utsändning via hörlurarna som är parkopplade med enheten trycker du på [Hitta utsändningar] och väljer sedan namnet på din Xperia-enhet i utsändningslistan. Utsändningen spelas upp via hörlurarna.
  • För att sluta ta emot utsändningen trycker du på [Lämna utsändning].
  • För att avsluta utsändningen trycker du på [Sänd från Musik] (texten som visas kan variera beroende på vilken medieapp som du använder) > [Sluta casta].

OBS!

 • Utsändningar spelas inte upp via enhetens högtalare.

Tips

 • Du kan även starta utsändning på följande sätt.
  • Medan du spelar upp innehåll drar du statusfältet nedåt och trycker sedan på namnet på din parkopplade Bluetooth-enhet i aviseringen från appen som du använder för att spela upp innehåll > [Utsändning].
  • Tryck på knappen för att höja eller sänka volymen och tryck sedan på (Ikon för mer) > [Spela upp Musik på] (texten som visas kan variera beroende på vilken medieapp som du använder) > [Utsändning].
 • Du får ett meddelande i aviseringspanelen om att utsändning du sänder när utsändningen startar från enheten.

Lyssna på någon annans utsändning via hörlurarna som är parkopplade med enheten

 1. Tryck på knappen för att höja eller sänka volymen.

  Skjutreglaget [Medievolym] visas.

 2. Tryck på (Ikon för mer) > (Ikon för utsändning) bredvid skjutreglaget [Medievolym].

  Skärmen [Utsändning] visas.

 3. Tryck på [Hitta utsändningar].

 4. Välj namnet på den utsändning som du vill lyssna på i listan med utsändningar eller tryck på [Skanna QR-kod] för att skanna QR-koden för utsändningens källa.

  Utsändningen spelas upp via dina hörlurar.

  För att sluta ta emot utsändningen trycker du på [Lämna utsändning].

TP1000724506