Ta en skärmbild

Du kan ta en stillbild av vilken skärm som helst på enheten i form av en skärmbild. När du har tagit en skärmbild kan du visa, redigera och dela bilden. Skärmdumpar som du tar sparas automatiskt i enhetens internminne.
 1. Tryck på knappen för att sänka volymen (A) och strömknappen (B) samtidigt.

  Beskrivning av framsidan med knappen för att sänka volymen och strömknappen. Höger sida, uppifrån och ned, A och B.

Tips

 • Du kan ta en skärmbild genom att använda Side sense-menyn. Dubbeltryck på Side sense-fältet eller hitta och tryck på (Ikon för fönsterhanterare) för att visa Side sense-menyn, tryck sedan på [Ta skärmbild].
 • Du kan tilldela funktionen att ta skärmbilder till en gest i Side sense-fältet eller (Flytande ikon). Hitta och tryck på [Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense] > [Tilldelningar av gestfunktion], välj en gest bland [Trycka till två gånger på], [Dra uppåt] och [Dra nedåt] och tryck sedan på [Ta skärmdump].

Ta en rullande skärmbild

Du kan ta en skärmbild av en skärm som är rullningsbar.

OBS!

 • Rullande skärmdumpar är tillgängliga om appen stödjer funktionen.
 1. Tryck på knappen för att sänka volymen och strömknappen samtidigt.

 2. Tryck på [Fånga mer].

  Bild som visar positionen för knappen Fånga mer i området längst ned till höger.

 3. Dra linjen för att justera skärmbildsområdet och tryck sedan på [Spara].

  Bild som visar positionen för knappen Spara i området längst upp till vänster.

Ta en skärmbild av en nyligen använd app

 1. Tryck på (Översiktsknapp) i navigeringsfältet.

  Bild som visar positionen för översiktsknappen i området längst ned till höger.

 2. Svep åt vänster eller höger för att välja den app som du vill ta en skärmbild av och tryck sedan på [Skärmbild].

  Bild som visar var man sveper för att välja en app som man vill ta en skärmbild av och läget för skärmbildsknappen

TP0001884885