Slå samman videoklipp och se en film

Du kan slå samman videoklipp för att skapa en film och sedan se filmen med hjälp av Cinema Library.
 1. Tryck på [Alla filer] när du använder appen Cinema Pro för att visa en lista över videoklippen i ett projekt.
 2. Tryck på (Ikon för mer) > [Skapa slutlig film].
 3. Tryck på klippen i den ordning som du vill kombinera dem.
 4. Tryck på [Skapa].

OBS!

 • Det går inte att kombinera klipp med olika bildrutehastigheter.

Titta på en skapad film med hjälp av Cinema Library

 1. Starta appen Cinema Library.
  • Tryck på [Alla filer] > (Ikon för Cinema Library) när du använder appen Cinema Pro.
  • Tryck på (Menyikon) > [Cinema Library] när du använder appen Cinema Pro.
  • Tryck på (Ikon för Cinema Pro) och håll kvar fingret och tryck sedan på [Cinema Library] i menyn som öppnas.
 2. Tryck på [Slutliga filmer] och välj sedan en film.


Tips

 • Du kan skapa en genväg för appen Cinema Library på Startskärmen. Tryck på (Ikon för Cinema Pro) och håll kvar fingret. Gå till menyn som öppnas och dra (Ikon för Cinema Library) till önskad plats.
TP0002396507