Minska vindbruset vid inspelning

Du kan ta bort ljuden som alstras av vinden som träffar mikrofonen under inspelning utan att förlora den ursprungliga ljudkvaliteten.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ljudinställningar] > [Intelligent vindfilter].
  2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.
TP0003028360