Förbättra ljudet med Dolby Sound

När du använder Dolby Sound blir uppspelningen mer realistisk och tredimensionell.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ljudinställningar].
  2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [Dolby Sound].
  3. Tryck på [Dolby Sound] för fler alternativ.

OBS!

  • Stäng av funktionen Dolby Sound för att lyssna på högupplöst ljud med den ursprungliga kvaliteten.
  • Om DSEE Ultimate eller 360 Upmix är aktiverat när funktionen Dolby Sound också är på kan endast en av funktionerna vara aktiv beroende på vilken app du använder.

Tips

  • Om du registrerar en app i [Autoeffekter] kommer DSEE Ultimate eller 360 Upmix automatiskt att ha företräde framför Dolby Sound när du spelar upp ljud med den appen. Registrera appar genom att hitta och trycka på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ljudinställningar] > [Autoeffekter] > (Ikon för att lägga till), välja de appar som du vill registrera och sedan trycka på [LÄGG TILL].
TP0002396520