Larm

Du kan ställa in ett eller flera larm och använda valfri ljudfil som är sparad på enheten som larmsignal. Larmet låter inte om enheten är avstängd.
  1. Hitta och tryck på [Klocka] > [Alarm].

    Bild över larmfunktionen

  2. Tryck på (Ikon för att lägga till objekt).
  3. Ställ in tiden och tryck sedan på [OK].
  4. Välj önskad inställning.

Tips

  • Om du vill lägga till en klockwidget på startskärmen trycker du på ett tomt område på startskärmen, håller kvar fingret, trycker på [Widgetar] och trycker och håller sedan på önskad klocka.
TP1000432067