Rutnät

Med funktionen för rutnätslinjer kan du använda ”tredjedelsregeln” och placera viktiga motiv längs rutnätslinjerna eller där de korsar varandra. Dina foton och videoklipp blir intressantare om du inte alltid har motivet i mitten av bilden.
  1. Tryck på [MENU].
  2. Hitta och tryck på [Rutnät] > [På].
  3. Stäng menyn.
    Inställningen sparas.
TP1000432101