Inställning av skärpa genom att trycka på sökaren

Du kan välja vilket motiv som skärpan ska ställas in på genom att trycka på det i sökaren.

Det finns flera olika alternativ som kameran automatiskt ställer in när du trycker på sökaren.

OBS!

 • I läget BASIC (grundläggande) kan du använda funktionen [Tryck för att justera] när huvudkameran används i fotoläget.
 1. Tryck på [MENU].
 2. Hitta och tryck på [Tryck för att justera] och välj sedan [Autofokus] eller [Fokus och ljusstyrka].
  • [Autofokus]: Fokuserar automatiskt på angiven position.
  • [Fokus och ljusstyrka]: Fokuserar automatiskt på angiven position och justerar ljusstyrkan.
 3. Stäng menyn.
  Inställningen sparas.
 4. Tryck på det motiv som du vill fokusera på i sökaren.
  Om du vill avbryta fokuseringen trycker du på (Knappen Avbryt fokusering).
 5. Ställ in skärpan.
  • Tryck på slutarknappen på skärmen och håll kvar fingret för att ställa in skärpan.
  • Tryck ned enhetens slutarknapp halvvägs för att ställa in skärpan.
 6. Ta en bild.
  • Släpp fingret från slutarknappen på skärmen.
  • Tryck ned enhetens slutarknapp helt.

Tips

 • När [Tryck för att justera] är inställt på [Autofokus] eller [Fokus och ljusstyrka] går det att ändra färgen på fokuseringsramen. Tryck på [MENU], hitta och tryck på [Fokusområdets färg] och välj sedan ett alternativ.
TP1000432094