Prioritera slutarhastighet (S)

Det går att ta bilder på rörliga motiv på olika sätt genom att ändra slutarhastighet. Du kan t.ex. ta bilden i rörelse genom att använda en hög slutarhastighet eller skapa ett spår efter bilden genom att använda en låg slutarhastighet.
 1. Ändra fotoläget till [S] (Prioritera slutarhastighet).
 2. Ställ in fotofunktionerna på de önskade inställningarna.
 3. Välj önskad slutarhastighet med ratten.

  Bild som visar var ratten finns på Photo Pro-standbyskärmen i läget Prioritera slutarhastighet.

 4. Ställ in skärpan.
  • Tryck på slutarknappen på skärmen och håll kvar fingret för att ställa in skärpan.
  • Tryck ned enhetens slutarknapp halvvägs för att ställa in skärpan.
 5. Ta en bild.
  • Släpp fingret från slutarknappen på skärmen.
  • Tryck ned enhetens slutarknapp helt.

Tips

 • Använd stativ för att undvika kameraskakningar när du använder en låg slutarhastighet.
 • Ställ in ISO-känsligheten på ett högre värde för att ta sportscener inomhus.
TP1000432086