Sätta på enheten

Första gången du startar enheten öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera de grundläggande inställningarna, anpassa enheten och logga in på dina konton, till exempel ditt Google-konto.

  1. Tryck länge på strömknappen tills enheten vibrerar.
    Låsskärmen visas när startprocessen är klar.

Stänga av enheten

  1. Tryck på knappen för att höja volymen och strömknappen samtidigt.
  2. I menyn som öppnas trycker du på [Stäng av].


Tips

  • Du kan stänga av enheten från panelen Snabbinställningar. Svep nedåt två gånger från skärmens överkant och tryck sedan på (Knapp för startmenyn) > [Stäng av].
  • Om strömknappen trycks in länge startar assistenten som standard i vissa länder/regioner. För att kunna stänga av enheten genom att trycka länge på strömknappen ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Startmeny] och sedan trycka på [Håll ned för att öppna assistenten]-reglaget för att inaktivera funktionen.
TP0001884973