Volym och vibrationer

Volym och vibrationer kan ändras antingen med volymknappen eller genom att en inställning ändras.

Du kan ändra volymerna för ringsignaler, media, larm och samtal. Du kan dessutom ange att enheten ska vibrera.

OBS!

 • De valda inställningarna för volym och vibration kan åsidosättas av appinställningar.

Tips

 • Du kan göra enheten tyst med läget [Stör ej], varigenom ljudet stängs av och vibrationerna stoppas.

Ändra volymen

 1. Tryck på knappen för att höja eller sänka volymen för att ändra volymen för media.
  Skjutreglaget för volymen för media visas och volymen för media ändras. Du kan även ändra volymen för media genom att dra i skjutreglaget.

 2. Tryck på (Ikon för mer) för att ändra volymen för samtal, ringsignaler och aviseringar eller larm.

  Använd respektive skjutreglage för att justera volymen. Tryck på [INSTÄLLNINGAR]-knappen för att justera övriga ljud- och vibrationsinställningar, inklusive läget [Stör ej].

Aktivera vibrationsläget

 1. Tryck på knappen för att höja eller sänka volymen.

 2. Tryck på ikonen som visas ovanför skjutreglaget och välj sedan (Ikon för vibration).

Aktivera ljud med vibrationer

 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Vibration och haptik] och tryck sedan på reglaget [Använd vibration och haptik] när du vill aktivera funktionen.

 2. Tryck på respektive reglage för att aktivera eller inaktivera vibrationer för ringsignaler, aviseringar och larm.

  Du kan även att aktivera eller inaktivera den interaktiva haptiska funktionen.

TP0002935612