Öka styrkan på Wi-Fi® -signalen

Det finns ett antal saker du kan göra för att förbättra Wi-Fi-mottagningen:

  • Flytta enheten närmare Wi-Fi-åtkomstpunkten.
  • Flytta bort Wi-Fi-åtkomstpunkten från potentiella hinder eller störningar.
  • Se till att inte täcka över enhetens Wi-Fi-antennområde.
TP0002935603