Ändringar efter det att programvaran uppdaterats till Android 14

I tillägg till uppdateringarna i Android 14, har en del befintliga funktioner ändrats. Nedan anges några av de större ändringarna när din enhet uppdaterats till Android 14.

Denna Hjälpguide beskriver inte alla funktioner i Android 14. Vissa funktioner, inställningar och delar av skärmdesignen kan skilja sig från innehållet i denna Hjälpguide när du uppdaterat enheten till Android 14.

Nya funktioner på låsskärmen

Du kan nu visa ikoner för genvägar som [Ficklampa] eller [Stör ej] för att snabbt nå de olika funktionerna från låsskärmen.

Låsskärmen med ikoner för genvägar

  1. Tryck på ett tomt område på startskärmen, håll kvar fingret och tryck sedan på [Bakgrund och utseende].

  2. Tryck på [Låsskärm] > [Genvägar].

    Bild som visar var man ska trycka på skärmen Bakgrund och utseende

  3. Tryck på [Vänster genväg] eller [Höger genväg] och välj sedan ikonen som du vill visa på låsskärmen.

OBS!

  • Reglagen [Visa Wallet] och [Visa enhetsstyrning] under [Inställningar] > [Skärm] > [Inställningar för låsskärm] har tagits bort.

Nya funktioner för extern monitor

Ljudingång vid anslutning av en videoenhet med en USB 3.0 Super Speed-kabel

Du kan nu lyssna på, spela in eller livestreama ljudet som kommer från en ansluten extern enhet, t.ex. en kamera, även när den är ansluten med en USB 3.0 Super Speed-kabel. Se lämpligt ämne i ”Relaterade avsnitt” för mer information.

TP1001474948