Förbättra ljudet med 360 Upmix

När 360 Upmix används spelas alla stereoljudkällor, inklusive streamingtjänster, upp som spatialljud. Vi rekommenderar att du använder hörlurar för att njuta av effekterna som skapas av funktionen.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ljudinställningar].
  2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [360 Upmix].
  3. Tryck på [360 Upmix] för att välja ett läge.

OBS!

  • Funktionen fungerar bara när du använder en app som är kompatibel med 360 Upmix.
  • Om både 360 Upmix och Dolby Sound är aktiverade kan det hända att endast en av funktionerna används, beroende på vilken app som du använder.
  • Den ursprungliga ljudkällans ljudkvalitet kan ha företräde framför effekterna som skapas av 360 Upmix, beroende på innehållet.

Tips

  • Om du registrerar en app i [Autoeffekter] kommer DSEE Ultimate eller 360 Upmix automatiskt att ha företräde framför Dolby Sound när du spelar upp ljud med den appen. Registrera appar genom att hitta och trycka på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ljudinställningar] > [Autoeffekter] > (Ikon för att lägga till), välja de appar som du vill registrera och sedan trycka på [LÄGG TILL].
TP1000432056