Ställa in Side sense-alternativ

Det går att ställa in hur funktionen Side sense fungerar eller anpassa menyn etc.

Till exempel är följande alternativ tillgängliga för Side sense.

  • Om du vill visa Side sense-fältet på en eller båda sidor av skärmen
  • Skärmfunktioner vid gester
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense].
  2. För att ställa in andra Side sense-alternativ ska du följa anvisningarna på den nedre delen av skärmen.

Tips

  • För att tilldela en skärmfunktion, som att ta en skärmbild, till en gest ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [Användning och visning] > [Side sense] > [Tilldelningar av gestfunktion], välja en gest bland [Trycka till två gånger på], [Dra uppåt] och [Dra nedåt] och sedan välja ett alternativ.
  • Du kan dölja Side sense-fältet genom att trycka på [Använda Side sense-fält]-reglaget. Även om Side sense-fältet är dolt kan du visa Side sense-menyn genom att trycka på (Ikon för fönsterhanterare) på startskärmen.
TP0001927895