Skärminställningar

Du kan ändra skärmens beteende, ljusstyrka, visningsstorlek och kvalitet. Du kan även justera bildkvaliteten för foton och videoklipp.
 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm].
 2. Tryck på den inställning som du vill ändra.
  Använd skjutreglagen, tryck på omkopplarna eller välj alternativ som ska justeras.

Inställningar för bildkvalitet

 • Skaparläge

  [Skaparläge] används för att titta på innehåll och skapa videoklipp. Innehåll från streamingtjänster för video etc. kan återges på ett korrekt sätt med de färger som skaparen avsåg. [Skaparläge] passar även bra för att skapa verk genom att ta bilder eller redigera videoklipp.

 • Standardläge

  Skapar fantastiska färger genom att utöka den ursprungliga färgskalan. När [Standardläge] är aktiverat kan du använda [Automatiskt skaparläge] som automatiskt använder skaparläget enbart för registrerade appar. Vi rekommenderar att du registrerar appar för att se innehåll som exempelvis filmer. Tryck på [Automatiskt skaparläge] för att registrera eller ta bort appar som skaparläget ska användas för.

 • HDR-optimering i realtid

  Gör det lättare att se HDR-innehåll i starkt ljus. HDR-innehåll kan visas med optimerad färgåtergivning, utan att den ursprungliga videosignalen eller bildkvaliteten försämras.

Tips

 • Som standard är [Vitbalans] inställd på [Medelhög] för [Skaparläge] och [Kall] för [Standardläge]. För att ändra vitbalansinställningarna trycker du på reglaget [Ställ in manuellt] under [Vitbalans] för att möjliggöra ändringar.

Övriga skärminställningar

 • Vitbalans: Tryck på reglaget [Ställ in manuellt] för att göra det möjligt att ändra inställningen, och välj sedan en av de förinställda inställningarna. Du kan även använda skjutreglagen för att justera vitbalansen.

 • Hög uppdateringshastighet: Sätt uppdateringsfrekvensen till max. 120 Hz för jämnare visning.

 • Ljusstyrka: Justera ljusstyrkenivån med skjutreglaget. Du kan även aktivera [Anpassad ljusstyrka] om du vill att ljusstyrkan ska optimeras automatiskt efter det omgivande ljuset.

 • Mörkt tema: Du kan visa skärmen med en mörk bakgrund.

 • Viloläge: Du kan ändra hur länge skärmen ska vara aktiv innan den stängs av.

 • Rotera skärmen automatiskt: Du kan ange att skärmen ska roteras automatiskt när enheten vänds eller att den ska förbli i stående vy.

 • Enhandsläge: Aktivera för att använda enhandsläge.

 • Smart bakgrundsbelysning: Aktivera för att skärmen ska vara på så länge som du håller enheten i handen.

 • Nattljus: [Nattljus] gör att skärmen byter färg till en gul nyans. Det gör det enklare att titta på skärmen i en mörkare miljö och gör det även lättare att somna.

 • Förhindra att åtgärder utförs av misstag när skärmen är av: Du kan förhindra att enheten aktiveras av misstag när den ligger i en ficka eller en väska.

OBS!

 • När STAMINA-läge är aktiverat går det inte att använda [Hög uppdateringshastighet].
 • Undvik att visa mycket ljusstarka eller statiska bilder under en längre tid. Annars finns det risk att inbränningar eller färgförvrängningar blir kvar på skärmen.
TP0001884949