Statusikoner

 • (Ikon för signalstyrka): Dessutom visas typen av mobilnät när mobildata sänds och hämtas.

 • (Ikon för ingen signal)

 • (Ikon för dataroaming): Internationell roaming används.

 • (Ikon för Wi-Fi-signal): En Wi-Fi-anslutning är aktiverad och data överförs.

 • (Ikon för Wi-Fi-anslutningsfel): En Wi-Fi-anslutning är aktiverad men det finns inte någon Internetanslutning.

  Den här ikonen visas även när du försöker ansluta till ett captive portal-nätverk. Utropstecknet försvinner efter en lyckad inloggning.
  Om Google är blockerat där du befinner dig kan utropstecknet visas även om enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk och det finns en fungerande internetanslutning.

 • (Ikon för batteristatus)

 • (Ikon för uppladdning av batteri)

 • (Ikon för STAMINA-läge)

 • (Datalagringsikon)

 • (Ikon för flygplansläge)

 • (Bluetooth-ikon): Enheten är ansluten till en Bluetooth-kompatibel enhet.

 • (Ikon för avstängd mikrofon)

 • (Ikon för högtalartelefon)

 • (Stör ej-ikon)

 • (Ikon för avstängt ljud)

 • (Ikon för vibration)

 • (Ikon för alarm)

 • (GPS-ikon)

OBS!

 • Alla ikoner som kan visas på din enhet är inte listade här. Den här listan är endast avsedd som referens och ändringar kan genomföras utan föregående meddelande.
TP0002935607