Statusfältet och aviseringspanelen

Aviseringsikoner och statusikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen. Aviseringsikoner informerar dig om händelser, till exempel nya meddelanden. Statusikoner informerar dig om olika statusförhållanden, t.ex. batteriets skick och signalstyrkan för mobilnätet eller Wi-Fi-nätverksanslutningar.

Bild som visar var de olika funktionerna finns. Området längst upp till vänster, 1. Området längst upp till höger, 2. Området längst upp, 3.

  1. Aviseringsikoner
  2. Statusikoner
  3. Statusfältet


Visa aviseringsinnehåll

När du öppnar aviseringspanelen kan du se innehållet i aviseringsikonerna som visas.

  1. Dra statusfältet nedåt för att öppna aviseringspanelen.


Tips

  • Tryck på (Ikon för att expandera mer) om du vill expandera och visa mer information om en avisering. Alla aviseringar går inte att expandera.
  • Tryck på (Ikon för popup-fönster) för att öppna appen i pop-up-fönstret via aviseringen. Alla appar kan inte öppnas i pop-up-fönstret.
  • Om du vill avvisa en avisering på aviseringspanelen sveper du aviseringen åt vänster eller höger. Alla aviseringar kan inte avvisas.
  • För att ändra aviseringsinställningarna ska du trycka på aviseringen och hålla kvar fingret tills (Ikon för inställningar) visas och sedan trycka på denna ikon.
  • Genom att använda aktiv låsskärm kan du ställa in att skärmen ska aktiveras vid nya aviseringar i energisparläge. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Inställningar för låsskärm] och tryck sedan på reglaget [Nya aviseringar] när du vill aktivera funktionen.
  • Du kan stänga av visningen av aviseringar med läget [Stör ej].
TP1000432068