Kamerainställningarnas minne

Används för att registrera upp till tre ofta använda kombinationer av lägen och inställningar. Du kan hämta de registrerade inställningarna genom att ändra fotoläget till [MR] (Hämta från minnet) och välja rätt nummer.
  1. Justera inställningarna i läget AUTO/P/S/M.
  2. Tryck på [MENU] > [Tagning] > [Kamerainställningarnas minne].
  3. Välj det nummer som du vill registrera.
  4. Kontrollera inställningarna och tryck på [Spara].
    Om du vill ändra inställningarna trycker du på [Avbryt] och upprepar proceduren från och med steg 1.

Tips

  • Om du vill ändra de registrerade inställningarna upprepar du proceduren från och med steg 1.
TP1000432088