Spela in video med stabil bild

När du spelar in video kan du använda videostabilisering för att kompensera för kamerarörelser och hålla bilden stilla.
 1. Tryck på (Knappen Växla mellan foton och videoklipp) för att välja ett videoläge i läget BASIC (grundläggande).
 2. Tryck på [MENU] > [Videostabilisering].
 3. Välj ett alternativ.
  • [Hög kvalitet]: Ger en mer kraftfull stabiliserande effekt. Batteriförbrukningen ökar jämfört med när [Standard] är valt.
  • [Standard]: Minskar kameraskakningar vid videoinspelning under stabila förhållanden.
 4. Stäng menyn.
  Inställningen sparas.
 5. Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp för att spela in en video.
TP1000432077