Parkoppla med en Bluetooth-fjärrkontroll eller ett grepp

Du kan styra Photo Pro och Video Pro på din Xperia-enhet med en Bluetooth-fjärrkontroll eller ett grepp från Sony (båda säljs separat).

För närmare information om kompatibla fjärrkontroller och grepp, se Sonys webbplats för din region eller kontakta din Sony-återförsäljare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

Se även bruksanvisningen för Bluetooth-fjärrkontrollen eller greppet.

 1. Starta Photo Pro eller Video Pro på din Xperia-enhet.
 2. Tryck på [MENU] (för Photo Pro) eller (Ikon för inställningar) (för Video Pro) på din Xperia-enhet.
 3. Tryck på [Bluetooth-fjärrkontroll] på din Xperia-enhet och därefter på reglaget för att aktivera funktionen.
 4. Tryck på [Parkoppla ny fjärrkontroll] på din Xperia-enhet.
 5. Utför hopparningen på Bluetooth-fjärrkontrollen.
  • GP-VPT2BT: Tryck på knappen PHOTO och på zoomknappens T-sida samtidigt och håll in dem under minst sju sekunder.
  • RMT-P1BT: Tryck på avtryckaren/REC-knappen och fokus/zoom-knappen (antingen knappen + eller knappen -) samtidigt och håll in dem under minst sju sekunder.

  Se bruksanvisningen till Bluetooth-fjärrkontrollen för närmare information.

 6. Följ anvisningarna på skärmen på Xperia-enheten.
  Välj [Parkoppla och anslut] och [PARKOPPLA] för de aviseringar och dialogrutor som visas upprepade gånger när din Xperia-enhet detekterar Bluetooth-fjärrkontrollen. Namnet på Bluetooth-fjärrkontrollen kan visas som en Bluetooth-adress (siffror och bokstäver).

OBS!

 • När du återställer standardinställningen raderas hopparningsinformationen. För att använda Bluetooth-fjärrkontrollen ska du utföra hopparningen igen.
 • Om Bluetooth-anslutningen är instabil ska du säkerställa att det inte finns några hinder, som människor eller metallföremål, mellan din Xperia-enhet och den hopparade Bluetooth-fjärrkontrollen.
 • Om det inte fungerar som det ska kan du gå igenom följande instruktioner och sedan försöka para ihop dem igen.
  • Kontrollera att Bluetooth-fjärrkontrollen inte är ansluten till andra enheter.
  • Kontrollera att du inte använder din Xperia-enhet med någon annan Bluetooth-fjärrkontroll.
  • Kontrollera att Xperia-enhetens flygplansläge är avstängt.
  • Kontrollera att Xperia-enhetens Bluetooth-funktion är på.
  • Koppla bort din Bluetooth-fjärrkontroll.

Tips

 • När du väl har upprättat en hopparning med Bluetooth-fjärrkontrollen kan du styra både Photo Pro och Video Pro.
 • Sätt på eller stäng av funktionen [Bluetooth-fjärrkontroll] separat för Photo Pro och Video Pro.
 • För att ändra namnet på den hopparade Bluetooth-fjärrkontrollen ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [Enhetsanslutning], trycka på (Ikon för inställningar) bredvid namnet på den hopparade Bluetooth-fjärrkontrollen och sedan trycka på (Ikon för redigering).

Använda kamerans uthållighetsläge

Din enhet kan begränsa vissa funktioner som en försiktighetsåtgärder under intensiv användning. Genom att aktivera kamerans uthållighetsläge kan du bibehålla den höga prestandan under längre tid.

 1. Tryck på [MENU] (för Photo Pro) eller (Ikon för inställningar) (för Video Pro).

 2. Tryck på [Bluetooth-fjärrkontroll] > [Kamerans uthållighetsläge] och följ sedan anvisningarna på skärmen för att aktivera funktionen.

Ikoner för Bluetooth-fjärrkontrollens anslutningsstatus

Du kan kontrollera Bluetooth-fjärrkontrollens anslutningsstatus i sökaren när [Bluetooth-fjärrkontroll] är aktiverat samtidigt som Photo Pro eller Video Pro används.

 • (Ikon för anslutning av Bluetooth-fjärrkontroll): Användning av Bluetooth-fjärrkontrollen är aktiverat.

 • (Ikon för bortkoppling av Bluetooth-fjärrkontroll): Användning av Bluetooth-fjärrkontrollen är inaktiverat.

 • (Ikon för kamerans uthållighetsläge tillgängligt): Kamerans uthållighetsläge är aktiverat och tillgängligt.

 • (Ikon för kamerans uthållighetsläge ej tillgängligt): Kamerans uthållighetsläge är aktiverat men går inte att använda eftersom du inte använder Bluetooth-fjärrkontrollen för att manövrera Photo Pro och Video Pro.

Tips

 • Bluetooth-anslutningen är endast aktiv när du använder din Xperia-enhet med Bluetooth-fjärrkontrollen.

Koppla bort parningen av Bluetooth-fjärrkontrollen

 1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Enhetsanslutning].

 2. Gå till [Sparade enheter] och tryck på (Ikon för inställningar) bredvid namnet på den Bluetooth-fjärrkontroll som du vill koppla bort parningen för.

 3. Tryck på [Glöm] > [Glöm enhet].

Manövrera Bluetooth-fjärrkontrollen

Du kan ta bilder och spela in videoklipp genom att trycka på knapparna på Bluetooth-fjärrkontrollen. Mer information om hur du använder Bluetooth-fjärrkontrollen finns i hjälpguiden för Bluetooth-fjärrkontrollen.

Tips

 • Du kan byta objektiv på huvudkameran genom att trycka på C1-knappen på Bluetooth-fjärrkontrollen. För att tilldela en annan funktion till C1-knappen ska du trycka på [MENU] (för Photo Pro) eller (Ikon för inställningar) (för Video Pro), därefter trycka på [Bluetooth-fjärrkontroll] > [Anpassa C1-knapp] och sedan välja ett alternativ.
TP1000543076