Använda dynamiska vibrationer

Funktionen Dynamiska vibrationer förhöjer medieupplevelsen genom att lägga till synkroniserade vibrationer när du tittar på video eller lyssnar på musik på enheten. Du kan hitta mer information om funktionen under [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Dynamiska vibrationer].

Det sker inga vibrationer i följande fall:

  • Volymen för media sätts till tyst läge.
  • Skärmen är avstängd.
  • Enheten laddas trådlöst.

OBS!

  • Dynamiska vibrationer fungerar inte med alla medieappar.

  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Dynamiska vibrationer].
  2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget.
TP0001927873