Ladda enheten

Enhetens batteri är inte tillräckligt laddat när du köper den. Ladda enheten innan du använder den.

Använd alltid laddare och USB-kablar från Sony eftersom andra typer av laddare och USB-kablar kan medföra ökade säkerhetsrisker.

OBS!

 • Enheten har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri som endast kan bytas av en auktoriserad Sony-servicepartner. Försök aldrig öppna eller montera isär enheten själv. Om du gör det kan skador uppstå och garantin sluta gälla.

Tips

 • Det går snabbare att ladda enheten via ett vägguttag än via datorn.

Beskrivning av hur man laddar enheten

 1. Anslut den ena änden av USB-kabeln till laddaren (eller till USB-porten på en dator).
 2. Anslut den andra änden av kabeln till USB-porten på enheten.
 3. När enheten är fulladdad kopplar du bort kabeln från enheten genom att dra den rakt ut.
  Se till att du inte böjer kontakten.

OBS!

 • Om meddelandet nedan visas på enheten har ett laddningsfel uppstått. Sluta att använda enheten och kontakta en auktoriserad Sony-servicepartner för reparation.

  Bild som visar varningsmeddelande. Risk för brännskada. Vidrör inte laddningskontakten.

Tips

 • Genom att använda aktiv låsskärm kan du kontrollera batterinivån och batteristatusen även i energisparläge. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Inställningar för låsskärm] och tryck sedan på reglaget [Visa alltid klocka och info] när du vill aktivera funktionen.
TP0001885268