Innan du uppdaterar enheten

Du bör uppdatera programvaran på enheten så att du får tillgång till de senaste funktionerna, förbättringarna och felkorrigeringarna för att få bästa möjliga prestanda. När det finns en tillgänglig programvaruuppdatering visas (Ikon för systemuppdatering) i statusfältet. Du kan även kontrollera om det finns nya uppdateringar manuellt.

Det enklaste sättet att installera en programvaruuppdatering är att göra det trådlöst från enheten.

Tänk på följande innan du uppdaterar enheten:

  • Se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme.
  • System- och appuppdateringar kan göra att enhetens funktioner presenteras på ett annat sätt än vad som beskrivs i denna hjälpguide. Det är inte säkert att Android-versionen påverkas efter en uppdatering.

Söka efter ny programvara

  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Programuppdatering].
TP0001885195