Startskärmen

Bild som visar var funktionerna finns på startskärmen. Området längst upp, 1. Området längst ned, från höger till vänster, 2 till 5.

 1. Statusfältet

 2. Navigeringsfältet

 3. Översiktsknapp

  Tryck för att hitta alla öppna appar.

  • Om du vill öppna en annan app trycker du på översiktsknappen, sveper åt vänster eller höger för att välja den app som du vill öppna och trycker sedan på appen.
  • Om du vill stänga en app trycker du på översiktsknappen, sveper åt vänster eller höger för att välja den app som du vill stänga och sveper sedan uppåt på appen.
  • Du kan använda [Skärmbild], [Pop-up-fönster] och [Flerfönsterväxling] (läget för delad skärm).

 4. Start-knapp

  Tryck för att avsluta en app och gå tillbaka till startskärmen.

 5. Tillbaka-knapp

  Tryck för att gå tillbaka till föregående skärm i en app eller stänga appen.


Tips

 • Om de tre knapparna för startsidan, bakåt och översikten inte visas längst ned på skärmen kan du hitta och trycka på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Systemnavigering] > [Navigering med tre knappar].
 • Om enhetens riktning skiljer sig från den visade skärmens riktning visas (Ikon för rotering) i navigeringsfältet. Du kan rotera den visade skärmen genom att trycka på (Ikon för rotering). Genom att använda funktionen [Rotera skärmen automatiskt] kan du ställa in att skärmen ska roteras automatiskt utifrån enhetens riktning. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] och tryck sedan på reglaget [Rotera skärmen automatiskt] för att aktivera funktionen.


Öppna panelen Snabbinställningar

 1. Svep nedåt två gånger från skärmens överkant.


Öppna panelen med appar

 1. Svep uppåt från skärmens nederkant till dess överkant.


Ändra bakgrund

Du kan ändra bakgrunden till en förinställd bild eller ditt favoritfoto.

 1. Tryck på ett tomt område på startskärmen, håll kvar fingret och tryck sedan på [Bakgrund och utseende] > [Ändra bakgrund].

  Bild över menyn som öppnas på startskärmen

Tips

 • Du kan ändra systemets accentfärg för att överensstämma med den valda bakgrunden. Välj de önskade färgerna eller inställningarna på inställningsskärmen [Bakgrund och utseende].
 • Om du vill lägga till en widget på startskärmen trycker du på ett tomt område på startskärmen, håller kvar fingret och trycker sedan på [Widgetar].
TP1000432065