Ta ett foto eller spela in ett videoklipp

I detta avsnitt förklaras de grundläggande kamerafunktionerna i läget BASIC (grundläggande).
 1. Starta Photo Pro.
  • Tryck ned enhetens slutarknapp helt.
  • Tryck på (Kameraknapp) från låsskärmen och håll kvar fingret.
  • Hitta och tryck på (Ikon för Photo Pro).
  • Tryck på strömknappen två gånger. Hitta och tryck på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] > [Hoppa till kameran] och tryck sedan på reglaget när du vill aktivera funktionen.
 2. Ändra fotoläget till [BASIC] (grundläggande).
 3. Tryck på (Knappen Växla mellan foton och videoklipp) för att växla mellan foto- och videoläge.
 4. Tryck på slutarknappen på skärmen eller på enhetens slutarknapp.
  Tryck på (Ikon för Kamera) för att ta ett foto när du spelar in ett videoklipp.

OBS!

 • Observera att vissa funktioner eventuellt inte går att använda beroende på inställningarna.

Tips

 • Kontrollera att linserna är rena. Ett fingeravtryck eller lite smuts kan försämra fotokvaliteten.
 • Använd självutlösaren när du behöver lite extra förberedelsetid eller för att undvika suddiga foton.
 • Kontrollera ofta enhetens minnesstatus. Högupplösta foton och videoklipp förbrukar mer minne.
 • Du kan skanna QR-koder.

Slutarknapp på skärmen

Slutarknappen på skärmen används på olika sätt beroende på kameraläget och vilka funktioner som är aktiverade.

 • (Slutarknapp): Ta ett foto

 • (Knappen Starta videoinspelning): Spela in en video

 • (Knappen Pausa videoinspelning): Pausa en video

 • (Knapp för att återuppta videoinspelning): Återuppta inspelning

 • (Knappen Stoppa videoinspelning): Sluta spela in en video

Tips

 • Se till att matningsläget är inställt på [Enkeltagning], tryck på slutarknappen på skärmen och håll kvar fingret för att låsa skärpan. Släpp sedan fingret för att ta bilden.
 • Du kan förhindra att Photo Pro startas av misstag när du trycker och håller in enhetens slutarknapp. I läget BASIC (grundläggande) trycker du på [MENU] > [Starta med slutarknapp] > [Av].
 • Du kan ställa in om enheten automatiskt ska växla till läget BASIC (grundläggande) eller till det senast valda läget när du startar Photo Pro. Om du vill ändra inställningen i läget BASIC (grundläggande) trycker du på [MENU] > [Fotoläge vid start] > [Använd alltid läget Basic].
TP1000432069