Kreativ stil

Du kan välja stil för bilders slutbearbetning (stillbilder eller videoklipp) genom att välja mellan sex förinställda stilar. Var och en av stilarna är en optimerad kombination av färgton, mättnad, kontrast, skärpa, ljusstyrka och andra bildelement, så att du kan uppnå en bildbehandling med perfekt balans mellan dessa element.

OBS!

  • Funktionen [Kreativ stil] går inte att välja när läget AUTO (Auto) är valt.
  1. Tryck på (Ikon för kreativ stil) och välj sedan önskad förinställd stil.

    För att få mer information om varje förinställd stil trycker du på (Knappen Visa information).

TP1001272877