Sätta på eller stänga av skärmen

När skärmen är avstängd kan enheten vara låst eller olåst beroende på skärmlåsinställningen.

  1. Tryck på strömknappen och släpp genast upp den igen.

Tips

  • För att kunna aktivera skärmen genom att trycka på slutarknappen eller volymknappen ska du trycka på [Inställningar] > [System] > [Rörelser] och sedan trycka på [Väck skärmen vid knapptryck]-reglaget för att aktivera funktionen.
  • Du kan anpassa låsskärmen, till exempel genom att visa eller dölja (Walletikon) och (Enhetsstyrningsikon). Du kan även använda aktiv låsskärm för att visa datum, tid, aviseringar, batterinivå och batteristatus även i energisparläge. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Skärm] > [Inställningar för låsskärm].
  • Hitta och tryck på [Inställningar] > [Säkerhet] för att ställa in metoden för att låsa upp skärmen.
TP0001885020