Förbättra kvaliteten på komprimerade musikfiler (DSEE Ultimate)

Funktionen DSEE Ultimate används för att skala upp komprimerad musik korrekt med hjälp av AI-teknik.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ljudinställningar].
  2. Aktivera funktionen genom att trycka på reglaget [DSEE Ultimate].

OBS!

  • Om både DSEE Ultimate och Dolby Sound är på kan endast en av funktionerna vara aktiv beroende på vilken app du använder.

Tips

  • Om du registrerar en app i [Autoeffekter] kommer DSEE Ultimate eller 360 Upmix automatiskt att ha företräde framför Dolby Sound när du spelar upp ljud med den appen. Registrera appar genom att hitta och trycka på [Inställningar] > [Ljud och vibration] > [Ljudinställningar] > [Autoeffekter] > (Ikon för att lägga till), välja de appar som du vill registrera och sedan trycka på [LÄGG TILL].
TP0003028359