Ställa in funktionen Transfer & Tagging-läge

Genom att använda Transfer & Tagging-appen kan du lägga till IPTC-metadata till bilder tagna med din enhet, lägga till bildtexter till dem och mycket mer. Närmare information om Transfer & Tagging-appen finns på support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/.
  1. Tryck på [MENU].
  2. Hitta och tryck på [Transfer & Tagging-läge] > [På].
  3. Stäng menyn.
    Inställningen sparas.

OBS!

  • Ställ in att enheten ska länka till en kamera eller dator med Transfer & Tagging-appen för att aktivera Transfer & Tagging-läge.
TP1000432098