Extern monitor Strömningsläge

Appen Extern monitor har stöd för livestreaming med RTMP.
 1. Starta appen Extern monitor och anslut en videoenhet.
 2. Tryck på (Ikon för inställningar) > [Inst. för strömning].
  Om inga menyer eller ikoner visas ska du trycka var som helst på skärmen.
 3. Tryck på [Anslut till] och välj sedan metod för RTMP-streaming.
  • [Anpassad RTMP]: Välj för att strömma med RTMP och ställ sedan in [URL för RTMP-streaming] och [RTMP-streamingnyckel].
  • [YouTube™]: Välj för att strömma med YouTube. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in [YouTube™-konto] och [YouTube™-liveevent]. Tryck på [Skapar ny händelse] för att skapa en ny händelse.
 4. Tryck på [Läge] och välj sedan [Strömningsläge].
 5. Tryck på (Knapp för streaming) för att börja streama.
  Tryck på (Knapp för streaming) för att sluta streama.

OBS!

 • När du använder appen Extern monitor måste du följa livestreamingtjänstens villkor och de krav som gäller för livestreaming.
 • Villkor eller specifikationer kan, beroende på livestreamingtjänsten, ändras eller läggas till utan föregående meddelande.
 • Om livestreamingen inte fungerar som den ska kan du prova att byta nätverkstyp. För att byta nätverkstyp ska du hitta och trycka på [Inställningar] > [Nätverk och internet] > [SIM-kort], välja ett SIM-kort, trycka på [Önskad nätverkstyp] och sedan välja nätverkstyp. Vilka nätverkstyper som är tillgängliga beror på ditt avtal.

Tips

 • För att göra streamingen mer stabil kan du justera inställningarna i kategorin [Video] utifrån livestreamingtjänstens specifikationer, nätverkets bandbredd och nätverkets status. Tryck på (Ikon för inställningar) > [Inst. för strömning] > [Max upplösning], [Max bildhastighet] eller [Videokvalitet] och välj sedan ett alternativ. Du kan välja mellan alternativen nedan.
  Max upplösning Max bildhastighet

  (fps)

  Videokvalitet (bithastighet för streaming)
  Låg Medel Hög
  3840 x 2160 30 eller lägre 13000 kbps 23500 kbps 34000 kbps
  1920 x 1080 60/50 4500 kbps 6750 kbps 9000 kbps
  30 eller lägre 3000 kbps 4500 kbps 6000 kbps
  1280 x 720 60/50 2250 kbps 4125 kbps 6000 kbps
  30 eller lägre 1500 kbps 2750 kbps 4000 kbps
 • Vid streaming är värdena för upplösning, bildrutehastighet och videokvalitet som har ställts in i kategorin [Video] de övre gränserna. Om värdena för videoingången från den anslutna externa kameran är lägre än inställningarna som har ställts in i kategorin [Video] kommer videon att strömmas med inställningarna från den anslutna externa kameran.
 • Störningar eller avbrott i videons bild och ljud kan inträffa vid låga kommunikationshastigheter, t.ex. vid streaming på en plats där signalkvaliteten är dålig eller vid rörelse. I detta fall kan följande inställningar förbättra video- och ljudförhållanden.
  • Tryck på (Ikon för inställningar) > [Inst. för strömning] > [Max upplösning] och välj sedan [1280 x 720].
  • Tryck på (Ikon för inställningar) > [Inst. för strömning] > [Videokvalitet] och välj sedan [Låg].

Översikt över strömningsläget i appen Extern monitor

Bild som visar var de olika parametrarna finns på skärmen för den externa monitorns strömningsläge. Området längst upp, 1. Området till höger, uppifrån och ned, 2 och 3. Området till vänster, 4.

 1. Streamingindikator/streamingtid/bithastighet för streaming (visas endast under streaming)
 2. Tryck för att stänga av eller sätta på mikrofonen.
 3. Tryck för att börja eller sluta streama.
 4. Nätverksstatus
TP1000724502