Batterivård

Batterivård ökar batteriets livslängd. Funktionen registrerar dina laddningsvanor och beräknar start- och sluttid för din normala laddningsperiod. Enheten laddas med vanlig hastighet tills den är 90 % laddad och därefter regleras laddningshastigheten så att batteriet når 100 % precis innan du kopplar från laddaren. Du kan manuellt anpassa start- och sluttider för laddningsperioden. För att förlänga batteriets livslängd kan du även ställa in en laddningsgräns så att batteriet alltid bara laddas till 80 % eller 90 %.

OBS!

  • Batterivård reglerar inte laddningshastigheten förrän funktionen har identifierat en regelbunden laddningscykel på minst fyra timmar under en period på flera dagar.
  1. Hitta och tryck på [Inställningar] > [Batteri] > [Batterivård].
  2. Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera Batterivård.
  3. Följ anvisningarna på skärmen och välj sedan ett alternativ.
    [Auto] är valt som standard.

Tips

  • Inlärda mönster rörande den normala laddningscykeln sparas av Batterivård. Även om funktionen har inaktiverats, så anpassar den sig till de inlärda mönstren när den aktiveras igen.
TP0001884970