Starta Video Pro

Video Pro är en videoinspelningsfunktion med stor mobilitet och flexibilitet under inspelning. Med Video Pro kan du spela in video på ett flexibelt och noggrant sätt i din egen fotomiljö. Nu är du fri att förverkliga dina kreativa visioner.

Genom att aktivera strömningsläget kan du strömma med RTMP.

 1. Hitta och tryck på (Ikon för Video Pro).

Översikt över skärmen Inspelningsläge för Video Pro

Vertikalt läge

Bild som visar var varje parameter finns på skärmen för inspelningsläge i Video Pro i stående läge. Höger sida på enheten, 5 och 10. Området längst upp till vänster, 1 och 19 till 22. Området längst upp till höger, 2 till 4. Området längst ned, 6 till 9 och 11 till 18.

Horisontellt läge

Bild som visar var varje parameter finns på skärmen för inspelningsläge i Video Pro i liggande läge. Ovansidan på enheten, 5 och 10. Området längst upp till vänster, från vänster till höger, 20, 1, 22, 4 och 2. Området till höger, 6, 8, 9 och 11 till 18. Området längst ned till vänster, från höger till vänster, 7, 3, 21 och 19.

Tips

 • Tryck på de orangefärgade parametrarna för att ändra inställningarna.
 1. Ikon för datalagring / kvarvarande inspelningsbar tid / Titelprefix

  Filnamnet för den inspelade videon är ”Titelprefix_Datum_Tid”.

  För att ändra titelprefixet trycker du på (Ikon för inställningar) > [Titelprefix].

 2. Statusindikationer

  (Ikon för slow motion-inspelning) / (Ikon för värmevarning) / (Ikon för geotaggningsstatus) / 100% (Ikoner för batteristatus)

 3. Vattenpass

  Vattenpasset hjälper dig att mäta enhetens vinkel och hålla bilden vågrät. När enheten avkänner att den är nivellerad kommer vattenpasset att ändras till grönt.

 4. Tryck för att justera ljudnivån.

 5. Använd volymknappen för att zooma in eller ut.

 6. Dra i skjutreglaget för att justera fokus manuellt.

  Tryck på [AF] eller [MF] för att byta fokusläge till automatisk eller manuell skärpeinställning.

 7. Tryck för att justera inställningarna.

 8. Tryck för att låsa posterna och undvika oavsiktliga åtgärder.

 9. Inställningar-ikon – Tryck för att öppna Inställningar.

 10. Använd slutarknappen för att starta eller stoppa inspelningen.

 11. Meny-knapp – Tryck för att öppna menyn.

  För att växla sidor trycker du på [1] eller [2].

 12. Dra i skjutreglaget för att zooma in eller ut.

  Du kan välja objektiv genom att trycka på objektivets brännvidd.

 13. Tryck för att starta eller stoppa inspelningen.

 14. Tryck för att ta en stillbild medan inspelningen pågår.

 15. Tryck för att visa eller dölja information som visas i sökaren.

 16. Tryck för att växla mellan den främre kameran och huvudkameran.

 17. Tryck för att låsa eller låsa upp skärmrotationen.

 18. Tryck för att ställa in lämplig slutartid, lämpligt ISO-värde och lämplig vitbalans automatiskt.

 19. Tryck på miniatyren för att visa, dela eller redigera videoklipp.
  För att återgå till Video Pro kan du svepa nedåt på skärmen eller trycka på (Bakåt-knapp).

 20. Videoformat / bildrutehastighet / SDR/HDR-inställning

 21. Tidskod (timmar: minuter: sekunder: bildrutor)

 22. Inspelningsstatus

TP1000543073