Överföra innehåll med hjälp av en dator

Du kan överföra stora mängder data till din nya enhet från din gamla enhet med hjälp av en dator.

 1. Anslut både din nya enhet och din gamla enhet till en dator via en USB-kabel.
  På en Android-enhet drar du statusfältet nedåt, trycker på aviseringen för att ställa in USB-anslutningen och trycker sedan på [Tryck för fler alternativ.] > [Filöverföring].
  Om din gamla enhet är en iOS-enhet följer du anvisningarna på skärmen.
 2. Välj på datorn vilka filer som ska överföras från din gamla enhet och kopiera och klistra in eller dra och släpp sedan filerna till en valfri plats på din nya enhet.
  När du kopierar filer från din gamla enhet till din nya enhet ska du säkerställa att mappnamnen är identiska på båda enheterna.

OBS!

 • Använd alltid en USB-kabel från Sony eftersom andra typer av USB-kablar kan innebära ökade säkerhetsrisker.
 • Kontrollera att USB-kabeln är helt torr.

Tips

 • Du kan även välja [Filöverföring] genom att hitta och trycka på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [USB].
TP1000432063