Ansluta enheten till USB-enheter

Du kan ställa in USB-inställningarna för att passa datorn eller USB-enheten som är ansluten till din enhet.

Du kan använda en USB-värdadapter för att ansluta enheten till USB-enheter, till exempel ett USB-minne, hörlurar, en spelkontroll, ett USB-tangentbord eller en USB-mus.

Bild över fönstret som visas när du ansluter telefonen till en dator via USB

 1. Anslut din enhet till USB-enheten med en USB-kabel.
 2. Dra ned statusfältet för att öppna aviseringspanelen och tryck sedan på aviseringen för att ställa in USB-anslutningen.
 3. Tryck på [Tryck för fler alternativ.] och välj sedan ett alternativ.

Tips

 • Du kan även ställa in USB-inställningarna genom att hitta och trycka på [Inställningar] > [Enhetsanslutning] > [USB].

USB-inställningar 

 • USB styrs av: Du kan välja vilken enhet som ska styra den andra enheten – din enhet eller den USB-anslutna enheten.

 • Använd USB för: Du kan välja syftet med USB-anslutningen.

  • Filöverföring: Hantera filer eller uppdatera enhetens programvara. Det här alternativet används för Microsoft® Windows®-datorer. Laddning är aktiverat som standard.
  • Delning via USB: Enheten kan fungera som en Internetdelningsenhet.
  • MIDI: Enheten kan fungera som MIDI-ingång för musikinstrumentappar.
  • Ingen dataöverföring: Ladda bara din enhet när [USB styrs av] är satt till [Den här enheten]. När [USB styrs av] är satt till [Ansluten enhet] kan du använda din enhet som strömkälla och ladda den anslutna enheten.

 • Alternativ för filöverföring

  • Konvertera videor till AVC: Videor konverteras till AVC och överförs till den anslutna enheten.


OBS!

 • Sony garanterar inte att alla USB-enheter fungerar med enheten.
 • Enheten har en USB-port utan lucka. Om enheten har utsatts för vatten är det viktigt att porten är helt torr innan du ansluter en USB-kabel.
TP0001885148