Dynamiskt omf.

När [Brett] är valt kan du spela in videoklipp med ett brett dynamiskt omfång genom att använda bildbehandling som kombinerar flera bildrutor.
  1. Tryck på (Knappen Växla mellan foton och videoklipp) för att välja ett videoläge i läget BASIC (grundläggande).
  2. Svep åt vänster eller höger bland genvägsikonerna för att hitta (Ikon för dynamiskt omfång) och tryck sedan på ikonen.
  3. Välj ett dynamiskt omfång.

OBS!

  • Det kan hända att inställningen [Dynamiskt omf.] inte går att välja till följd av inställningen [Videostorlek].
TP1000724498