Använda Side sense

Side sense stöder enhandsanvändning av enheten genom att du kan utföra gester på Side sense-fältet.

 • Dubbeltryck på Side sense-fältet för att visa Side sense-menyn där du kan öppna appar med mera.
 • Dra Side sense-fältet nedåt för att återgå till föregående skärm (gå tillbaka).
 • Dra Side sense-fältet uppåt för att visa flerfönstermenyn.

Beskrivning av Side sense-fältets placering

OBS!

 • Side sense är inte tillgängligt i följande fall.
  • När sökaren visas
  • När enhandsläge används

Tips

 • Du kan ändra en skärmfunktion som är tilldelad till Side sense-gester (dubbeltryck, dra uppåt och dra nedåt) i inställningarna för Side sense.

Visa Meny för Side sense

 1. Dubbeltryck på Side sense-fältet.

Återgå till föregående skärm med hjälp av Side sense

 1. Dra Side sense-fältet nedåt.

Visa flerfönstermenyn

 1. Dra Side sense-fältet uppåt.

Flytta Side sense-fältet

 1. Tryck på Side sense-fältet och håll kvar fingret.

 2. Dra Side sense-fältet till önskad plats.

  När du flyttar Side sense-fältet till en annan plats än vid den vänstra eller högra kanten av skärmen byter Side sense-fältet form till (Flytande ikon).

  Om du vill återställa Side sense-fältet till den ursprungliga formen drar du (Flytande ikon) tillbaka till den vänstra eller högra kanten av skärmen.

  Beskrivning som visar hur Side sense-fältet dras mot mitten av skärmen

TP1000765777