Spela in en video som du ser på enheten

Du kan spela in en video som du ser på Xperia-enheten och använda den som säkerhetskopia vid behov. Inspelade videoklipp sparas automatiskt i enhetens internminne.
 1. Starta appen Extern monitor och anslut en videoenhet.
 2. Tryck på [Läge] och välj sedan [Monitorläge].
  Om inga menyer eller ikoner visas ska du trycka var som helst på skärmen.
 3. Tryck på (Knapp för att starta inspelning) för att starta inspelning.

  Tryck på (Knapp för att stoppa inspelning) för att avsluta inspelning.

  Tryck på miniatyren för att visa, dela eller redigera videoklippet.

Översikt över monitorläget i appen Extern monitor under inspelning

Bild som visar var varje parameter finns på skärmen för den externa monitorns monitorläge under inspelning. Området längst upp, 1. Området till höger, 2. Området till vänster, nedifrån och upp, 3 och 4.

 1. Inspelningsindikator/inspelningstid/filformat (visas bara under inspelning)
 2. Tryck för att starta eller stoppa inspelningen.
 3. Tryck på miniatyren som visas efter att du har stoppat inspelningen för att visa, dela eller redigera videoklippet.
 4. Återstående inspelningstid

OBS!

 • Den maximala inspelningstiden är 6 timmar.
 • Videoklipp sparas automatiskt i enhetens internminne. Det går inte att spara videoklipp på ett SD-kort.
 • Videoklipp med en lägre bildrutehastighet än 24 fps (bilder per sekund) eller en upplösning lägre än 1080p går inte att spela in.

Tips

 • Du kan justera bild- och ljudinställningarna vid inspelning. Tryck på (Ikon för inställningar) > [Inspelningsinställningar].
TP1001272879